Castrol Toyota Tom´s Supra GT

Tamiya / 24163 / 1:24

23,25 €*